Preàmbul

  • Creiem en: La necessitat del Lliure Pensament per forjar l'Ésser.
  • La Pràctica de creences individuals NO DOGMÀTIQUES per temperar l'esperit.
  • Creiem que totes les Arts són el millor sistema de comunicació amb Un Mateix.
  • Creiem en l'Harmonia única de la naturalesa, i intentem reproduir-la, buscant crear espais i àmbits que permetin els participants connectar amb la seva essència i re-descobrir-se.
  • Creiem que per ajudar al planeta, primer hem d'ajudar a l'ésser humà.
  • Creiem que hi ha un moment per a tot, però també creiem, que és ara el moment de passar a l'Acció.
  • Creiem en l'evolució, i que en aquests temps d'Inquietud, l'únic camí és el canvi i el creixement individual que propiciïn el desenvolupament d'un CONSCIENT COL·LECTIU.
  • Creiem en la igualtat, i que tots estem capacitats per ascendir a nivells superiors del coneixement i de l'Ésser.

Per això hem dissenyat un sistema compost per LABORATORIS experimentals que permeti a les persones nodrir-se del Coneixement necessari per evolucionar com a éssers humans.

Guias ontológicas

¡NOVETAT!

Per treballar a distància i de manera Individualitzada! Pla Ontològic de Creixement Personal a través del MAPA DE L’ÉSSER per realitzar un CREIXEMENT PERSONAL a Distància.

Informate manant un mail a: artemisa.bcn@hotmail.com

El Mapa del Ser

Com arribem a estar perduts. El Dubte. El mapa de l’Ésser. Els 4 plànols o les 4 dimensions que conformen l’Ésser. Similituds i Diferències. Sincronia. El plànol Emocional. Aprendre a reconèixer les emocions. El plànol Mental. Identificació de pensaments positius i negatius. Conscient i Inconscient. L’esperit o ànima. La nostra Essència. Les nostres Creences. Honestedat Moral vs Autoengaño. L’harmonia Espiritual. Com evitar caure en el dogma. La relació Ment-Cor, la dinamo generadora de la nostra energia. El Silenci Mental. L’estat de Receptivitat. Com cuidar el plànol físic a través dels altres plànols. Viure realment en el present. Com arribar a l’estat de Plena Consciència. Com generar empatia. El coratge de l’Acceptació. Qui sóc. El judici de la compassió. La Saviesa de valorar-nos. El veritable canvi. El Ser Conscient. Intel·ligència Emocional. Prendre el timó de la nostra vida. Qui vull ser. Aconseguir els nostres somnis.

El Mirall del Ser

Les relacions: el mirall que ens reflecteix. Com desxifrar els anagrames que caracteritzen les nostres relacions. Diferència entre relacions egocèntriques i relacions equilibrades. La visió ególatra vs la visió universal o Cosmovisió. La solitud tan necessària. Bandejant Mites i Arquetips. Gaudir en solitud. La comunicació entre els éssers. Saber escoltar per ser sentit. La necessitat del Consens darrere de l’harmonia. Defectes del caràcter – interferències en la relació. Com combatre’ls. Transigencia i receptivitat, les “oïdes” de l’ànima. Tolerància i paciència, fars de la humilitat. L’Aquí i Ara de les relacions. Com deixar enrere el passat. Netejar els ressentiments. Diferències i similituds entre accionar i reaccionar. Presa d’iniciativa: ACCIONAR. Com protegir la individualitat de l’Ésser de la força centrífuga de les relacions. Relacions justes i harmòniques, de la utopia a la realitat.