Postgrau en Teràpies Creatives i Artístiques
PROPERA PROMOCIÓ INICI MAIG 2022
Un Dissabte/Domingo Intensiu al Mes

El nostre Programa de Formació en dansaterapia, artterapia i musicoterapia inclou a més dels mòduls presencials: hores de pràctiques, activitats vivencials, tutories individuals, supervisions, especialització i borsa de treball avalades per www.amad.cat

Aquesta formació integral és un camí de preparació cap al mestratge per integrar aquest mètode DAM, Dansa, Art i musicoterapia, de creixement i evolució que és . Aquest camí requereix coherència, humilitat i el compromís de treball personal i educació permanent. Es prepara a futurs terapeutes artístics creatius per capacitar-los a treballar en qualsevol àmbit.  És un procés llarg i intens i  que exigeix molt lliurament i dedicació.

El Postgrau en Teràpies Creatives i Artístiques té una durada acadèmica de gairebé dos anys i s’imparteix presencialment a raó de un dissabte/diumenge intensiu per mes. A les classes presencials, han de sumar-se les hores de pràctiques, el desenvolupament dels treballs individuals o de grup, la preparació de la memòria de pràctiques i la presentació del Treball Final.

Per poder accedir al Postgrau és necessari cursar la Formació Intensiva Vivencial en Teràpies Creatives i Artístiques i realitzar OBLIGATÒRIAMENT un procés de SELF-EXPERIENCE o creixement personal.

El procés d’aprenentatge i la metodologia es fonamenta en l’experiència, s’accedeix a la teoria des de l’experiència mateixa o viceversa. Les classes s’imparteixen utilitzant l’observació i l’experiència com a bases de treball. A cada alumne se li anirà assignant treballs individuals o grupales. L’alumne haurà de també dur a terme unes pràctiques, a través d’un treball de voluntariat en diferents institucions o associacions.

Per a l’obtenció del títol de Postgrau s’hauran de participar a tots els mòduls presencials, superar les avaluacions i treballs assignats i s’haurà de presentar  un treball final d’investigació sobre l’aplicació de les tècniques i mètodes apresos durant les pràctiques. L’assistència, participació i realització de tots els treballs forma part del procés d’avaluació contínua.

El Postgrau en Teràpies  Artístiques és una FORMACION INTEGRAL de titulació pròpia de Artemisabcn que el seu objectiu és brindar totes les eines disponibles a l’alumnat per al  seu posterior i completa inserció en l’àmbit laboral. Amb el Postgrau en Teràpies Creatives i Artístiques podràs intervenir de manera autònoma com a terapeuta expressiu i col·laborar com co-terapeuta amb musicoterapeutas, arteterapeutas, i danzaterapeutas en un equip multidisciplinari.

Destinataris

Dirigit a graduats universitaris, o estudiants d’últim curs de grau, en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Medicina, Infermeria, Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, Logopèdia, Magisteri i Treball Social, i a estudiants i professionals d’altres disciplines relacionades i amb el món de l’art, la dansa, la música, el teatre, o la salut.

Requisits

  • Haver realitzat la Formació Vivencial en Teràpies Creatives i Artístiques
  • Coneixements teòrics i experimentals en arts
  • Diplomatura o Llicenciatura. Depenent del currículum es consideren altres titulacions

Sol·licita el Temari dels mòduls per mail a: artemisa.bcn@hotmail.com

* European Credit Transfer System. 1 crèdit ECTS equival a 25 hores de treball efectiu de l’estudiant.

Màster amb sistema de valoració de crèdits ECTS, adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior.